Slekt og personvern på internett

Utskrift
Opprettet 22. oktober 2008 Sist oppdatert 08. april 2012
Skrevet av Jan Egil Larsen Treff: 11481

Jeg tenkte å skrive litt om personvern da jeg har fått noen spørsmål angående dette.

 Opplysninger som fritt kan publiseres på internet:

  • Personlige opplysninger om døde personer kan publiseres fritt så lenge de ikke er knyttet til levende personer.
  • Personnavn og slektstilknytning kan publiseres fritt uten samtykke fra de(n) omtalte.

Omtalte kan selvølgelig sende en forespørlsel om å få sitt navn fjernet fra nettsidene, men eieren er ikke forpliktet til dette.

Her er et lite utdrag av en artikkel fra Datatilsynets nettside.

Under forutsetning av at slektsforskningsdataene er knyttet til levende personer, og ikke behandles til private formål, vil personopplysningsloven etter dette som hovedregel komme til anvendelse. Loven pålegger den som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger en rekke plikter, for eksempel plikt til å kunne vise til et gyldig rettsgrunnlag for behandlingen, plikt til å behandle personopplysningene til et på forhånd spesifikt angitt formål, samt plikt til å sørge for at personopplysningene er korrekte og oppdaterte.

Et særlig interessant spørsmål i denne sammenheng er hvilket rettsgrunnlag slektsforskeren må kunne vise til når slektsdata knyttet til nålevende personer publiseres på Internett. Kreves det alltid samtykke fra den opplysningene er knyttet til? Datatilsynet ser det hensiktsmessig å trekke et skille mellom ulike opplysningstyper her. Forutsatt at opplysningene kun omfatter personnavn og slektstilknytning, er tilsynet av den oppfatning at disse opplysningene kan publiseres uten samtykke fra de(n) omtalte. Dette begrunnes med at personverntrusselen anses liten, all den tid opplysningene til en viss grad allerede er offentlig tilgjengelig. Personer som på eget initiativ fremsetter ønske om at slike opplysninger om en ikke skal publiseres, bør imidlertid få medhold på dette punkt. Hvis opplysningene derimot er mer detaljerte enn personnavn og slektstilknytning, anser tilsynet det for påkrevd å innhente samtykke fra den som omtales, før personopplysningene publiseres. Personverninteressen vil her trolig veie tyngre enn forskerens interesse i å publisere personopplysningene.

Den fullstendige artikkelen finner du her.